Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş    
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Yolcu Taşıma Listesi

     Tanımı: Yolcu listeleri, sehirlerarası yolcu tasıyan müesseselerce her sefer için ayrı ayrı olmak üzere, seri ve sıra numaraları ile teselsül edecek sekilde düzenlenecektir. Oturma yerleri planlı olarak gösterilecek, yolcu adedi belirtilecektir.

    Düzeni: Yolcu taşıma listesi en az üç nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası isyerinde kalacak, iki nüshası tasıttı bulundurulacaktır.

     Yolcu tasıma biletlerinin komisyoncu ve acenteler tarafından kesilmesi halinde, yolcu listesi dört nüsha olarak düzenlenir. Bir fazla örnek, komisyoncu veya acente içindir. Bu listelerde isletmenin adı, ünvanı, vergi dairesi, hesap numarası, tasıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati, yolcu sayısı, toplam hasılat gösterilir.

    Sehirler arası yolcu tasıma isiyle ugrasan otobüs isletmecileri kullanacakları yolcu ve yolcu listelerini baglı bulundukları vergi dairesinin bulundugu ildeki anlasmalı matbaalara bastıracaklardır.

    Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu tasıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulundugu ildeki anlasmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu sekilde bastırılacak biletlerin dıs yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin oldugunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı varsa ünvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

     Otobüs komisyoncuları, bu sekilde bastıracakları yolcu tasıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.

     Öte yandan, bir isletmenin kendi otobüsüyle yaptıgı tasıma isi yanı sıra, bagımsız otobüs sahiplerine de tasıma yaptırması halinde, bagımsız otobüs sahipleri tarafından isletmeye yapılan tasıma hizmeti karsılıgında fatura düzenlenecektir.
     Ancak, yolcu tasıma bileti ve yolcu listesinin gerek isletmeye baglı otobüslere gerekse bagımsız otobüs sahiplerine yaptırılan tasımalarda isletme tarafından düzenlenecegi tabiidir.

    Şekli:

   Düzenlenmiş Yolcu Listesi:

    8 Mart 2006 günü XYZ Ulaşım Limitet Şirketi saat 100.00’da Ankara’dan İstanbul’a Erim Doğu yönetiminde 06 ML 409 plakalı otobüs ile bir sefer düzenlemiştir. Yolculara ve işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: KDV fiyata dahildir.
SATICI ŞİRKET                    OTOBÜS KOLTUKLARI VE ÜCRETİ
XYZ Seyahat A.Ş.                          1- 40 YTL 6- 40 YTL 11-40 YTL
Atatürk Bulv. 57/4                            2-40 YTL 7-40 YTL 12-40 YTL
Ulus/ANKARA                                   3-40 YTL 8-40 YTL 13-40 YTL
Ulus V.D. Nu: 8420069977                 4-40 YTL 9-40 YTL 14-40 YTL
                                                       5-40 YTL 10-40 YTL 15-40 YTL

  Toplam 15 koltuk bulunmakta ve her koltuk bedeli 40 TL olduğu için toplam KDV Dahil bedel,,

  15X40=600 TL olur.
   600/1,18=509 KDV Siz Tutar
   600-509=91 TL KDV Tutarı olur.

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
  domain
web analytics

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma