Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş  
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması  
Tacir Olmanın Şartları

Eta Cari Modülü

        Cari modülü, işletmenin müşterilerinden olan alacağını ve satıcılarına olan borcunu takip etmek için kullanılan modüldür. Bu modülde, stok modülünde olduğu gibi her müşteri ve satıcı için bir cari kartı açılır. Borç veya alacak hareketi olduğu zaman cari hareketi yardımıyla borç veya alacak kayıtlanır.

       ETA Anamenüde iken CARİ Modülü çift tıklanır.

        cari modülü görüntülü anlatımı

Her bir müşteri ve satıcı için cari kart açılacağından ,

Cari kartı/Yeni Kart tıklanır.....

Örnek: Müşteri UZUNOĞLU TİCARET işletmesine 500 TL lik mal veresiye satılmıştır. % 18 KDV Hariçtir.

Hesap Kodu: Bu bölüm serbestce belirlenebilir. Müşteri olduğunu belirtmek için M1 yani müşteri 1 anlamında kullanılmıştır.

Ünvanı: Bu bölümde müşteri tüzel kişi ise ticaret ünvanı yazılır. Örneğimizde UZUNOĞLU TİCARET yazılmıştır.

Sonra F2 KAYIT tuşuna basılarak devam edilir.

F2 Kayıt tuşuna bastıktan sonra karşımıza gelen soruya EVET yanıtı verilir. Sonra aşağıdaki menü gelir. Müşteri Cari kartını ilk defa açtığımız için açılış değerleri ekrana gelir. Müşterimize KDV Hariç 500 TL lik mal sattığımıza göre müşterimizin işletmemize borcu olur. 500x18*100=90 TL KDV yi de ilave ettikten sonra 590 TL borç kısmına yazılır. ve KAYIT denilir.

Cari Modülünde Müşteri Cari Kartına Müşterinin Resmi Nasıl Eklenir????

Daha sonra Müşterimizden ne kadar alacağımız var veya müşterimizin bize ne kadar borcu var onu görmek istiyorsak,

Raporlar/Borç-Alacak Raporları/Bakiye Listesi menülerine sırasıyla gireriz.

Sonra karşımıza gelen menünün sağ tarafında bulunan aşağıdaki bölümden GÖRÜNTÜLE tıklanılarak rapor görüntülenir.

<<< Sonraki sayfa-->>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  | Ziyaretçi Defteri İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama