Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş  
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması  
Tacir Olmanın Şartları

ETA MUHASEBE PROGRAMINDA TAHSİL FİŞİ İŞLEMLERİ

Tahsil fişi, kasaya nakit girişi olduğunda düzenlenen fiştir. Peşin mal satışı, demirbaş satışı, bankadan para çekilmesi....gibi nedenlerle tahsil fişi düzenlenir.

Bilgisayarlı muhasebe uygulamalarında tahsil, tediye ve mahsup fişine kayıt yapıldığında bilgisayar veritabanı yardımıyla yevmiye defteri, defteri kebir, bilanço ve gelir tablosuna otomatik olarak işlemler kaydedilmiş olur. Raporlar yardımıyla bu defterlere ulaşabiliriz.

Tahsil fişini açmak için ,,

MUHASEBE FİŞİ/YENİ FİŞ/TAHSİL FİŞİ menülerine sırasıyla girilir.

Tahsil fişi, tahsil fişi kayıtları, tahsil fişi örnekleri

Daha sonra işlemlere devam edilir.

Örneğin, işletmenin bankadaki hesabından 1000 TL çekilmiş olsun. Bankadan para çekilip kasaya konulduğundan kasa hesabına bir giriş olmuştur. Kasa girişleri Tahsil fişine kaydedilir.Bu işlemi tahsil fişine kaydedelim.

ÖNEMLİ BİLGİ: Tahsil fişinde zaten SADECE KASA HESABI BORÇLU olacağından ve başka bir hesabın borç kaydedilme ihtimalinin olmadığından Tahsil fişinde BORÇ kısmı görünmemektedir. Arka planda 100 Kasa Hesabı borçlu olur.

 

tahsil fişi

F2 tuşuna basılır ve kaydedilir.

Fiş kaydederken örneğin 10000 TL yerine 1000 TL yazılmış olsun. Bunu düzeltmek için

eski fişe gitmek gerekir.

MUHASEBE FİŞİ/ESKİ FİŞ bölümüne girilir.

eski fiş bulma, fiş yanlışlarının düzeltilmesi, fiş yanlışları nasıl düzeltilir.

düzeltilmiş tahsil fişi

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  | Ziyaretçi Defteri İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama