Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş  
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması  
Tacir Olmanın Şartları

 ETA MUHASEBE PROGRAMINDA TEDİYE FİŞİ İŞLEMLERİ

Tediye fişi, kasadan para çıkışlarında düzenlenen fiştir. Peşin mal alışı, peşin demirbaş alışı, vergi ödenmesi, gider yapılması...gibi nedenlerle kasadan nakit çıkışı olur bu nedenle bu çıkış işlemleri muhasebe modülünde Tediye fişinde izlenir..Tediye fişinde kasadan para çıktığı için TEDİYE FİŞİNDE ALACAK SÜTUNU BULUNMAZ. Çünkü zaten alacak sütununda arka planda Kasa vardır.

Tediye fişine girmek için,,

MUHASEBE FİŞİ/YENİ FİŞ/TEDİYE FİŞİ bölümlerine sırasıyla girilir.

tediye fişi, tediye fişi kayıtları, örnekleri, örnek uygulamalar

tediye makbuzu, ödeme makbuzu, tediye fişi işlemleri, kayıtları

F2 Tuşuna basılarak veya ekrandaki kayıt tuşuna basılarak kaydedilir. Fiş yanlışları Eski fiş bölümünden düzeltilir.

MUHASEBE FİŞİ/ESKİ FİŞ denilerek, Arama Tuşuna basılır. Aranan fiş bulununcaya kadar ARA.DEVAM tuşuna basılır. Fiş bulunduktan sonra KABUL tuşuna basılır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılır ve kaydedilir.

eski fiş bulma, fiş yanlışlarının düzeltilmesi, fiş yanlışları nasıl düzeltilir.

tediye eski fiş düzeltme

F2 Tuşuna basılarak fişin son haliyle kaydedilmesi sağlanır.

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  | Ziyaretçi Defteri İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama