Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Varlık Hesaplarının İşleyiş Kuralları

 

        Varlık Hesapları bilançonun Aktif tarafında yer alan hesaplardır. Bilançonun aktif tarafında yer alan hesapların ilk kaydı(aktif düzenleyici hesaplar hariç) hesabın borç tarafına yapılır. Artışlar olduğunda bu hesaplar borçlandırılır, azalış olduğunda bu hesaplar alacaklandırılır. Bu hesaplar ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez.Anlatılanlardan hareketle şöyle bir genelleme yapılabilir:

 >>BİLANÇONUN SOL TARAFINDA(AKTİF) YER ALAN HESAPLARA İLK KAYIT HESABIN SOL TARAFINA YANİ BORÇ TARAFINA YAPILIR

>> BİLANÇONUN SAĞ TARAFINDA(PASİF) YER ALAN HESAPLARA İLK KAYIT HESABIN SAĞ TARAFINA YANİ ALACAK TARAFINA YAPILIR.

Aktif ve pasif düzenleyici hesaplar bu genellemenin dışındadır.

                    Varlık Hesaplarının İşleyiş Kuralları İle İlgili Örnek:

  

>> İşletmenin kasasına 10 Ocak tarihinde 5000 TL sermaye olarak konuluyor.


                                             BORÇ      KASA HESABI          ALACAK

5000  

       Kasa hesabı bir varlık hesabıdır. Kasaya para girdiği için kasa hesabında bir artış olmuştur. Varlık hesaplarındaki artışlar hesaba borç yazıldığından Kasa hesabı borçlandırılmıştır.
Varlık hesaplarının kayıt sistemini kolaylaştırmak için şu söylem getirilmiştir.

       ""VARLIK HESAPLARINDA ALAN HESAP BORÇLU VEREN HESAP ALACAKLI"""

  Kasa bir varlık hesabı olduğu için kasa parayı alırsa borçlu, verirse alacaklı olur.

      Örneğimizde Kasa parayı aldığı veya kasaya para girdiği için kasa hesabı borçlandırılmıştır şeklinde de söyleyebiliriz.

  >> 20 Ocak tarihinde 100 TL lik elektrik faturası ödeniyor.

   Örneğimizde kasamızdan 100 TL çıktığı için yani kasamızdaki parada bir azalış olduğu için Kasa hesabımız alacaklandırılmıştır. Kasa hesabımızın kalanı ise kasamızdaki toplam nakti gösterir. Yani kasaya 5000 TL girmiş 100 TL çıkmış o halde kasamızda 5000-100=4900 TL kalmıştır.
     
                                                BORÇ     Kasa Hesabı     ALACAK

5000 100

Varlık Hesaplarının İşleyişi İle İlgili Örnek-2


 >> Örneğin 25 Ocak 2009 tarihinde işletmede kullanılmak üzere bir taşıt alınıyor. Taşıt bedeli olarak 2000 TL ödeniyor.
   
     Örneği dikkatlice incelersek işletme taşıt aldığı için taşıt mevcudunda bir artış oluyor dolayısıyla Taşıtlar hesabının borçlandırılması gerekir. Buna mukabil işletmenin kasasındaki parası aynı tutarda azalıyor. Varlıklardaki azalış hesaba alacak kaydedildiğinden Kasa hesamızının alacaklandırılması gerekir.


                                                 BORÇ   Kasa Hesabı     ALACAK

7000 2000
   Kasamızdan 2000 TL çıktığı için kasa hesabının alacak tarafına 2000 yazıldı.(Varlıklardaki azalışlar hesaba alacak kaydedilir)

BORÇ Taşıtlar Hesabı ALACAK

2000

 

 

İşletmemize taşıt alındığı için taşıtlarda bir artış oldu. Dolayısıyla Taşıtlar hesabı borçlandırıldı(Varlıklardaki artışlar hesaba borç kaydedilir)

Kaynak Hesaplarının İşleyişi

     Kaynak hesapları bilançonun Pasif tarafında yer alan hesaplardır. Bu hesaplara ilk kayıt hesabın alacağına yapılır. Artışlar yine hesabın alacağına yazılır. Azalışlar hesabın borcuna yazılır. Bu hesaplar ya alacak kalanı verir veya hiç kalan vermezler.

Kaynak hesapları bilançonun sağ tarafında yer aldığı için Kaynak hesaplarına ilk kayıt hesabın sağ tarafına yani ALACAK tarafına yapılır. Pasif düzenleyici hesaplar bunun tam tersidir.

    
   Örnek: İşletmemiz, ortağı Ahmet Gündoğan dan 5000 TL borç almıştır.

                                              BORÇ     Kasa Hesabı   ALACAK    

5000  
 
>> İşletme ortağından borç alındığı ve para kasaya girdiği için kasa hesabı borçlandırılmıştır. Çünkü bir varlık hesabı olan kasa hesabında artış olmuştur.

BORÇ    Ortaklara Borçlar    ALACAK

  5000

>> İşletme ortağından borç alındığı için ortaklara olan borcumuz artmıştır. Ortaklara borçlar hesabı bir kaynak hesabı olduğu için(bilançonun pasifinde yer alır) ilk kayıt hesabın alacağına yapılmıştır.( Kaynaklardaki artışlar hesaba alacak kaydedilir
Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma