Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Yardımcı Defterlere Kayıt

             Yardımcı (muavin) defter tutulması kanunen zorunlu olmayan bir defterdir. Defteri Kebire kaydedilen hesaplar daha da ayrıntıları ile yardımcı defterlere kaydedilebilirler.
            Yardımcı defterde, yardımcı hesaplar izlenirler. Büyük defterdeki bir ana hesabın ayrıntılarını izlemek amacıyla açılan hesaplara yardımcı (tali, muavin, ikincil) hesap denmektedir. Örnegin;

            100 Kasa Hesabı
                100.01 Merkez Kasası
                100.02 Şube Kasası
           Defteri kebirde yer alan ana hesap ile yardımcı defterde yer alan onun yardımcı hesapları arasındaki iliskiler su sekilde özetlenebilir;
          - Bir defteri kebir hesabının borç toplamı ile bu hesaba ait yardımcı hesapların borç toplamları birbirine esittir.
          - Bir defteri kebir hesabının alacak toplamı ile bu hesaba ait yardımcı hesapların alacak toplamları birbirine esittir.
          - Bir defteri kebir hesabının kalanı ile bu hesaba ait yardımcı hesapların kalanları toplamı birbirine esittir.

             Ana hesap ile yardımcı hesap arasındaki ilişkiyi aşağıdaki örnek yardımıyla açıklayalım.

            İşletmeYardımcı (muavin) defter tutulması kanunen zorunlu olmayan bir defterdir. Defteri Kebire kaydedilen hesaplar daha da ayrıntıları ile yardımcı defterlere kaydedilebilirler.
            Yardımcı defterde, yardımcı hesaplar izlenirler. Büyük defterdeki bir ana hesabın ayrıntılarını izlemek amacıyla açılan hesaplara yardımcı (tali, muavin, ikincil) hesap denmektedir. Örnegin;

            100 Kasa Hesabı
                100.01 Merkez Kasası
                100.02 Şube Kasası

           Defteri kebirde yer alan ana hesap ile yardımcı defterde yer alan onun yardımcı hesapları arasındaki iliskiler su sekilde özetlenebilir;

          - Bir defteri kebir hesabının borç toplamı ile bu hesaba ait yardımcı hesapların borç toplamları birbirine esittir.

          - Bir defteri kebir hesabının alacak toplamı ile bu hesaba ait yardımcı hesapların alacak toplamları birbirine esittir.

          - Bir defteri kebir hesabının kalanı ile bu hesaba ait yardımcı hesapların kalanları toplamı birbirine esittir.

             Ana hesap ile yardımcı hesap arasındaki ilişkiyi aşağıdaki örnek yardımıyla açıklayalım.

          İşletme 12.01.2009 tarihinde 1000 TL nakit sermaye ile kuruluyor. Ortaklar Ahmet GÜNEY ve Ceyda GÜL sermayeleri eşittir. Sermaye işletmenin merkez TL kasasına konuluyor.

   

 

------------------12.01.2009  ----------
 100 KASA HESABI
     100.01 Merkez TL Kasası    1000

                 500 SERMAYE HESABI    
                   500.01 Ahmet Güney: 500
                   500.02 Ceyda Gül   :  500          
 Sermaye olarak konulan        

 Borç
   1000

  Alacak


     
   1000

                                                                        

                                                             ANA HESAP

B    100- KASA HESABI    A        

   1000

 

 

 

 


                                                               Yardımcı Hesaplar

B    100.01 Merkez TL Kasası   A        

   1000

 

 

 

 

                                                                ANA HESAP

B    500- SERMAYE HESABI   A        

   

    1000

 

 

 


                                                              Yardımcı Hesaplar:

B    500.01 Ahmet GÜNEY A        

   

    500

 

 

 


B    500.01 Ceyda GÜLA        

   

    500

 

 

 

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma