Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş    
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
  
131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

   Niteliği: İşletmenin asıl faaliyet konusu dışında ortaklardan olan alacaklarının izlendiği hesaptır. İşletme ortağı, işletmenin kasasından borç para alabilir. Bu durumda işletme tüzel kişiliğinin ortaktan bir alacağı doğmuş olur. Bu alacak işletmenin asıl faaliyet konusu dışında bir alacak olduğu için 13 Diğer alacaklar hesap grubunda izlenir ve 131 Ortaklardan Alacaklar hesabına işlenir.

   İşleyişi: Ortağa borç para verilince 131 Ortaklardan Alacaklar hesabına borç, tahsil edilince hesaba alacak kaydedilir. Bu hesaba ilk kayıt hesabın borcuna, artışlar hesabın borcuna, azalışlar ise hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesap bir varlık hesabı olduğundan ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez.


B 131    Ortaklardan Alacaklar A

   İlk Kayıt
   Artışlar(+)

 Azalışlar(-)

 

 

 

 

     Örnek:

           a) 15/03/2009 tarihinde işletme ortağı Sevda KUŞ a 5000 TL borç veriliyor.
  
              b) 20/03/2009 tarihinde işletme ortağı işletmeye olan borcunun yarısını işletmeye nakit olarak ödüyor

        Çözüm a-)

 

------------------15/03/2009----------
131 Ortaklardan Alacaklar
      01 Sevda Kuş
                        100 Kasa
Ortağa borç para verilmesi
  

 Borç
5000
    

Alacak

 
  5000
B 131    Ortaklardan Alacaklar A

  5000

 

 

 

 


       Çözüm b-)

 

------------------20/03/2009----------
100 Kasa
                     131 Ortaklardan Alacaklar
                           01 Sevda Kuş
Ortaklardan alacağın tahsili

 Borç
  2500
    

Alacak

  2500B 131    Ortaklardan Alacaklar A

  5000

   2500

 

 

 

   131 Ortaklardan Alacaklar

      135 Personelden Alacaklar   

   136 Diğer Çeşitli Alacaklar

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
  domain
web analytics

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma