Anasayfa Mesaj Gönderin İletişim Kurun
Anasayfa  Mesaj Yaz   İletişim
 
     Muhasebeye Giriş    
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

   Niteliği: İşletmenin vergi yasaları geregince, pesin ödedigi ve bir yıl içerisinde indirim konusu yapılabilecek vergilerin kaydedildigi hesaptır.

    İşleyişi: Pesin ödenen ve bir yıl içerisinde indirim konusu yapılabilecek vergiler buhesabın borcuna kaydedilir. Hesap, dönem sonunda, 371 Dönem Karının Pesin Ödenen Vergi ve Diger Yükümlülükler Hesabına aktarılır.


    Örnek: 31/12/2009 tarihinde İşletmenin dönem sonunda bankadan aldıgı hesap ekstresine (özetine)göre, isletmenin hesabına 500 TL. faiz tahakkuk etmis, bundan %20 stopaj (Gelir Vergisi) kesintisi yapılmıs, kalan tutar isletmenin hesabına kaydedilmistir.

    

 

------------------31/12/2009----------
102 Bankalar
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
                      642 Faiz Gelirleri
500*0,20=100

 Borç
 400
  100

Alacak


   500
  

          Örneğimizde bankadaki hesabımıza 500 TL faiz tahakkuk etmiş dolayısıyla gelirlerimizde bir artış olmuştur. Bu nedenle 642 nolu Faiz gelirleri hesabına alacak kaydedilmiştir.(Gelir hesaplarına ilk kayıt hesabın alacağına yapılırdı). 100 TL vergi kesintisi olmuş kalanı (500-100=400 TL) bankadaki hesabımıza yatırlımıştır.

B 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı         A

  100

 

 

 

    Örnek: İşletmenin 31/03/2009 tarihine kadar ilk 3 aylık dönem ticari kârı 1000 TL dir. Geçici vergi oranı % 20 olduğuna göre ilk 3 aylık döneme ait geçici vergiyi hesaplayınız  ve geçici verginin tahakkuk ve ödeme kaydını yapınız.

    Geçici Verginin Hesaplanması:   1000 TL*0,20=200 TL( ilk 3 aylık hesaplanan geçici vergi tutarı)

   Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı

 

------------------31/03/2009----------
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
    Ocak-Şubat-Mart Geçici Vergi
                  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

 Borç
 200

Alacak


   200
  
  


B 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı         A

 200

 

 

 

   Geçici Vergi Ödeme Kaydı

    

 

------------------17/05/2009----------
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
                     100 Kasa Hesabı
geçici verginin ödenmesi kaydı

 Borç
 200

Alacak

   200
  
  
  

    HATIRLATMA!!!!

      Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

      Geçici Vergi Dönemleri               Beyan                        Ödeme

    1.Dönem: Ocak-Şubat-Mart                    14 Mayıs                              17 Mayıs

    2.Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran               14 Ağustos                           17 Ağustos

    3.Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül             14 Kasım                              17 Kasım

    4.Dönem: Ekim-Kasım-Aralık                   14 Şubat                              17 Şubat

 

     Örneğimizde mükellefimizin kârı Ocak -Şubat-Mart dönemine ait olduğu için 14 Mayıs tarihinde Geçici Vergi Beyannamesini Vergi dairesine internet ortamından veya elden beyan edecek, 17 mayıs tarihinde ise ödeyecektir. Ödeme yoksa yine beyanname verecek fakat ödeme yapmayacaktır.

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
  domain
web analytics

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma