Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı

      Niteliği: Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabının tanımına geçmeden önce Direkt, Endirekt ifadelerine yer vermek faydalı olacaktır. Üretim işletmelerinde tüketilen hammadde ile üretilen ürün arasında direkt olarak bir bağlantı varsa bu gider direkt gider olarak ifade edilir. Örneğin ekmek üretmek için un alınmışsa un bir hammaddedir. Hammadde olan un ekmek üretimi için kullanılacağı için yani hammaddenin tüketimi ürünün üretilmesi ile doğrudan alakalı olduğu için hammadde tüketimi direkt gider niteliğindedir.

        Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı, üretilecek ürünle alakalı olan hammadde ve malzeme tüketimlerinin izlendiği hesaptır.

       İşleyişi: Hammadde alındığı zaman 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına borç kaydedileceği stoklar konusunda anlatılmıştı. Satın alınan hammadde ürünün üretiminde kullanılmaya başlandıkça stokta bir azalma olacağından 150 İlk Madde ve Malzeme hesabı alacaklandırılır. Tüketilen hammadde ürünün hammadde maliyetini oluşturduğu için 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına borç kaydedilir. Bu hesap üretim sonunda 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabına devredilerek kapatılır.

       Örnek: Akcan Unlu Mamülleri İşletmesinin Ocak ayı işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

  1.     1 Ocak: 500 TL lik un peşin alınmıştır(İşlemlerde kolaylık olması için KDV İhmal edilmiştir)
  2.     2 Ocak: 200 TL lik un üretime gönderilmiştir.
  3.     5 Ocak: 100  TL lik un üretime gönderilmiştir.

       Ay sonu itibariyle toplam 2000 adet ekmek üretim planlaması yapılmış, fakat 1500 adet ekmek üretilmiş, 500 adet ekmek ise yarımamül durumundadır.

 

------------------1 Ocak       ----------
 150 İlk Madde ve Malzeme Hs       
                       100 Kasa Hesabı
Hammadde alım kaydı

 Borç
  500 

  Alacak

   500
     


B    150 İlk M.Mlz Hesabı    A        

   500

 

 

 

 

             

 

------------------2 Ocak         ----------
 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
                      150 İlk Madde ve Malzeme

Hammaddenin üretime gönderilmesi

 Borç
  200

  Alacak

   200 
     

 

------------------5Ocak         ----------
 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
                      150 İlk Madde ve Malzeme

Hammaddenin üretime gönderilmesi

 Borç
  100

  Alacak

   100
     


B    150 İlk M.Mlz Hesabı    A        

   500

  200 2 Ocak
  100  5 Ocak

 

    500

  300

500-300=200 Stoktaki ham.tutarı

B    710 D.İ.M.M.G Hesabı    A        

  2 Ocak 200
  5 Ocak 100

 

 

      300

 


 

------------------31Ocak         ----------
 151 Yarı Mamüller Üretim
                      711 DİMMG Yansıtma

Hammaddenin yarımamüle dönüşmesi

 Borç
  300

  Alacak

  300
     


B 711 D.İ.M.M.G YansıtmaHesabı    A        

  

   300

 

     

 


B   151 Yarımamüller Üretim    A        

     300

 

 

     

 

 

                300 TL/2000 adet=0.15 TL/Adet

                1500 adet mamülx0.15=225 TL mamül maliyeti

                 500 adet yarımamülx0.15=75 yarımamül maliyeti

 

------------------31Ocak         ----------
 152 Mamüller
                    151 Yarımamüller Üretim

Mamül maliyetine yükleme

 Borç
  225

  Alacak

  225
     


B   151 Yarımamüller Üretim    A        

     300

   225

 

     75 TL yarımamül maliyeti

 


B   152 Mamüller   A        

     225

  

 


 

------------------31Ocak         ----------
 711 DİMMG Yansıtma
                     710 DİMMGiderleri

Gider hesaplarının kapatılması

 Borç
  300

  Alacak

  300
     

B 711 D.İ.M.M.G YansıtmaHesabı    A        

  300

   300

 

     

 

B 710 D.İ.M.M.Giderleri   A        

    300

   300

 

     

 

    Hesapla İlgili Örnekler--->>>>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma