Anasayfa İletişim Kurun  
Anasayfa  İletişim  
 
     Muhasebeye Giriş
 

 

 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
      Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Alınan Çekler Hesabı

    Niteliği: Bu hesap üçüncü kişilerden alınan çeklerin tahsil edilinceye kadar izlendiği hesaptır. Bir firma mal satmış karşılığında müşterisi çek düzenleyip firmaya vermişse bu hesap kullanılır.

    İşleyişi: Çek alındığında nominal değer(çekin üzerinde yazılı olan değer) üzerinden hesaba borç, herhangi bir nedenle elden çıkartıldığında (tahsil, ciro gibi) hesaba nominal değer üzerinden alacak kaydedilir. Bu hesap aktif karakterli bir hesap olduğu için ya borç kalanı verir ya da hiç kalan vermez.

   Örnek 1: 
        a) İşletme 10/01/2009 tarihinde müşterisi Selin ARAT a 500 TL lik mal satıyor. Müşterisi Selin ARAT borcuna karşılık işletmemize çek düzenleyip veriyor. (KDV Hesaplanmamıştır)

        b) 13/01/2009 Selin ARAT tan alınan çek firma tarafından bankaya götürülüp tahsil ediliyor.

      

      Çözüm a-)

 

------------------  10/01/2009      ------------
101 Alınan Çekler                            
                         600 Yurt İçi Satışlar

 
 500     500
     

            

B    101 Alınan Çekler  A        

   500

  

 

 

 

    Çözüm b-)

 

------------------  13/01/2009      ------------
100 Kasa
                         101 Alınan Çekler

 
 500   500
     

 

B    101 Alınan Çekler  A        

   500

   500

 

 

 

        Örnek 2:
        a) İşletme 15/02/2009 tarihinde müşterisi Ahmet CİRİT e 200 TL lik malı senetsiz(veresiye-kredili) olarak satıyor.
        b) Müşterisi Ahmet CİRİT senetsiz borcuna karşılık işletmeye 200 TL lik , 18/03/2009 tarihinde TCZB ye hitaben düzenlenmiş bir çek veriyor.
        c) İşletme 19/03/2009 tarihinde Satıcı Ali GÜLER den 300 TL lik mal alıyor. Karşılığında Ahmet CİRİT ten almış olduğu çeki borcu karşılığında ciro ediyor. (devrediyor). Kalanını nakit ödüyor.

 

     Çözüm a-)

 

------------------  15/02/2009      ------------
120 Alıcılar
                         600 Yurt İçi Satışlar
Veresiye mal satışı

 
200
    200
     

           

     B    120 Alıcılar     A        

   200

  

 

 

 

   Çözüm b-)

 

------------------  18/03/2009      ------------
101 Alınan Çekler
    01 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank. 200
                        120 Alıcılar

 
200
   
    200 

 

     B    120 Alıcılar     A        

   200

  200

 

 

 

( Müşteri borcu karşılığında çek verdiği için 120 Alıcılar hesabı ters kayıtla kapatılmıştır.)

B    101 Alınan Çekler  A        

   200

  

 

 

 


       Çözüm c-

 

------ 19/03/2009     ------------
153 Ticari Mallar
                         101 Alınan Çekler
                         100 Kasa

 
300
   200 
  100B    101 Alınan Çekler  A        

   200

  200

 

 

                                 Hesapların Anlatımı
Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.S.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
       Ticari Belgelere
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
    Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
       Defter Tutma       Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Yevmiye Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
        Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler       Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
   Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
         Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
      Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
    Bilgisayarlı Muhasebe
      Eta For Windows
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
                Lks 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler               Eta SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
    Modüller
            Mikro
  Kurulumu
   
     
               Orka
 

 

Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2012 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma