Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 10 Hazır Değerler Hesap Grubu

     Hazır değerler hesap grubu bilanço tarihi itibariyla, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında tutulan nakit ve nakit benzeri varlıkların izlendiği gruptur. Bu varlıklar Nakit olabileceği gibi Yabancı Para da olabilmektedir.
  Hazır Değerler Hesap Grubunda Aşağıdaki hesaplar yer almaktadır.
 
  I DÖNEN VARLIKLAR
     10 Hazır Değerler
        100 Kasa Hesabı
        101 Alınan Çekler Hesabı
        102 Bankalar Hesabı
        103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)
        108 Diğer Hazır Değerler Hesabı


     100 Kasa Hesabı:

   Niteliği:  Kasaya giren ve kasadan çıkan paraların TL cinsinden izlendiği hesaptır.
 
    İşleyişi:  Kasaya giren paralar bu hesaba borç, kasadan çıkan paralar bu hesaba alacak kaydedilir. Kasa hesabı bir varlık hesabıdır çünkü bilançonun aktifinde yer alır. Kasa hesabına ilk kayıt hesabın borç tarafına yapılır, artışlar yine hesabın borcuna yapılır. Bu hesap ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez. Kasa hesabı alacak kalanı veremez çünkü kasadan çıkan para kasaya giren paradan fazla olamaz. Ya giren para kadar çıkış olur bu durumda kasa hesabı kalan vermez, ya da giren para çıkan paradan fazla olur bu durumda da hesap borç kalanı verir.
                                                                   Borç      Kasa Hesabı               Alacak

İlk Kayıt

Artışlar(+)

Azalışlar(-)Örnek: a) İşletme 20/01/2008 tarihinde 5000 TL nakit sermaye ile kuruluyor.

    Yevmiye Defteri Kaydı
                                                            Borç          Alacak
    ----------------20/01/2008----------------
    100 Kasa                                             5000
                        500 Sermaye                                    5000
    Sermaye Olarak Konulan
   -------------------////----------------------
         
Borç      Kasa Hesabı               Alacak                                   

5000

 

                                          Borç        Sermaye Hesabı    Alacak

 

5000

İsletme, 25.01.2008 tarihinde Ziraat Bankasındaki Açılan Vadesiz mevduathesabına 25 No.lu Dekontla 1.000,00 TL yatırmıstır.

                                                     BORÇ      ALACAK    
        --------------25,01,2008   ---------------
          102 BANKALAR HESABI                1000
                 01 TCZB Vadesiz Mevduat     
                             100 KASA HESABI                  1000   
          --------------     /        ----------------  
    
Borç         Kasa Hesabı           Alacak

5000

 

1000

                                           Borç     Bankalar Hesabı     Alacak

1000

 

 
                                           

              Örneğimizde kasa hesabı alacaklanmıştır çünkü kasa hesabında bir azalış olmuştur. Varlık hesaplarından olan kasadaki azalışlar hesaba alacak kaydedilmiştir.Bankalar hesabında bir artış olduğu için bankalar hesabına borç kaydedilmiştir.

Örnek b) İşletme 27,01,2008 tarihinde Ziraat Bankasındaki hesabından 500 TL çekmiştir.

                                                   BORÇ      ALACAK    
      --------------25,01,2008   ---------------
      100 KASA HESABI                       500                     

                       102 BANKALAR HESABI            500
                        01 TCZB Vadesiz Mevduat   
      --------------     /        ----------------      

  Örneğimizde bankadaki hesabımızdan para çekildiği için bankalar hesabında bir azalma olmuş varlıklardaki azalışlar hesaba alacak kaydedilmiştir. Para kasaya konulduğu ve kasadaki parada artış olduğu için kasa hesabı borçlanılmıştır.


Borç          Kasa Hesabı        Alacak

5000
500

1000
                                            Borç     Bankalar Hesabı    Alacak

1000

500
                       


   Sonuç olarak kasamıza toplam 5500 TL para girişi olmuş ve 1000 TL para çıkışı olmuş. 5500-1000=4500 TL kasamızda bulunan para mevcududur.

   Bankadaki hesabımıza ay içinde 1000 TL para yatırılmış ve daha sonra 500 TL çekilmiştir. Bankadaki hesabımızda bulunan para 1000-500=500 TL dir.

        Diğer Önemli Konu Başlıkları:

       Kasa hesabında Sayım ve Tesellüm Noksanı Olması Durumu
       Kasa hesabında Sayım ve Tesellüm Fazlası Olması Durumu

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama