Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
MONOGRAFİ KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ

   

   

NO

HESABIN ADI

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1

100- Kasa Hs.

7.672

5.767

1.905

--

2

101- Alinan Çekler Hs.

3.058

2.940

118

--

3

102- Bankalar Hs.

4.257

3.800

457

--

4

103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.

1.850

1.850

--

--

5

120- Alicilar Hs.

6.460

5.830

630

--

6

121- Alacak Senetleri Hs.

3.000

2.625

375

--

7

122- Alacak Senetleri Reeskontu Hs.

--

17

--

17

8

126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

100

100

--

--

9

128- Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

250

--

250

--

10

129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

--

250

--

250

11

153- T.Mallar Hs.

8.710

1.710

7.000

--

12

180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.

320

-

320

--

13

190- Devreden KDV Hs.

600

600

--

--

14

191- Indirilecek KDV Hs.

1.021

1.021

--

--

15

193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hs.

3

--

3

--

16

195- İş Avansları Hs.

100

100

--

--

17

254- Tasitlar Hs.    

500

500

--

--

18

255- Demirbaslar Hs.

400

--

400

--

19

257- Birikmis Amortisman Hs.

100

340

--

240

20

280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.

170

170

--

--

21

300- Banka Kredileri Hs.

325

365

--

40

22

320- Saticilar Hs.

4.060

4.410

--

350

23

321- Borç Senetleri Hs.

1.850

2.250

--

400

24

322- Borç Senetleri Reeskontu Hs.

35

--

35

--

25

335- Personele Borçlar Hs.

2.050

6.242

--

4.192

26

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

900

1.896

--

996

27

361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs.

1.350

3.665

--

2.315

28

381-Gider Tahakkukları Hs.

--

100

--

100

29

391- Hesaplanan KDV Hs.

1.398

1.398

--

--

30

500- SERMAYE HS.

--

5.000

--

5.000

31

549- Özel Fonlar Hs..

--

200

--

200

32

570- Geçmis Yillar Karlari Hs.

150

150

--

--

33

591- Dönem Net Zararı Hs.

2.607

--

2.607

--

34

600- Yurtiçi Satislar Hs.

8.200

8.200

--

 

35

610- Satistan Iadeler Hs.

100

100

 

--

36

611- Satış İskontoları Hs.

50

50

 

--

37

621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.

1.510

1.510

 

 

38

630- Ar-Ge Giderleri Hs.

150

150

--

--

39

631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.

440

440

--

--

40

632- Genel Yönetim Giderleri Hs.

8.240

8.240

--

--

41

642- Faiz Gelirleri Hs.

20

20

--

--

42

647- Reeskont Faiz Gelirleri Hs.

35

35

--

--

43

654- Karşılık Giderleri Hs.

250

250

--

--

44

657- Reeskont Faiz Giderleri Hs.

17

17

--

--

45

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hs.

105

105

--

--

46

690- Dönem Karı veya Zararı Hs.

10.862

10.862

--

--

47

692- Dönem Net Karı ve Zararı Hs.

2.607

2.607

--

--

48

750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs.

150

150

 

--

49

751- Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs.

150

150

--

--

50

760- Pazarlama, Satis ve Dagitim Giderleri Hs.

440

440

 

--

51

761- PSDG Yansıtma Hs.

440

440

--

--

52

770- Genel Yönetim Giderleri Hs.

8.240

8.240

 

--

53

771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs.

8.240

8.240

--

--

54

780- Finansman Giderleri Hs.

105

105

 

--

55

781- Finansman Giderleri Yansıtma Hs.

105

105

--

--

 

TOPLAM

103.752

103.752

14.100

14.100


Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma